Song og tekst

Mange ynskjer å setje sitt personlege preg på gravferdsseremonien med val av salmar og songar. Vi har sett opp eit utval av salmar og songar som blir mest brukt i dag.

Du står sjølvsagt heilt fritt til å velge andre etter samråd med prest/seremonileiar.

Ta gjerne kontakt med oss dersom du ynskjer fleire forslag.

Verdig - song og teksthefte