Desse dagane som kom og gjekk
Ikkje visste vi at det var sjølve livet